Showing all 2 results

  • สิบสองปันนา กาซา 9จอม12เชียง

    สิบสองปันนา กาซา 9จอม 12เชียง

    เมืองน้ำบ้านไทลื้อ วัดป่าเจย์ 9จอม12เชียง สวนป่าดงดิบ โชว์การแสดงนกยุง พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา Suamac River City-โชว์ระดับโลก DaiShow บ้านโบราณไทลื้อม่านหัวนา ตลาดพื้นเมือง กาซา ล่องทะเลสาบม่านเฟยหลง (นกเหยี่ยวจับปลา)

  • สิบสองปันนา-ผูเอ่อร์-หนิงเอ่อร์-เชียงรุ้ง

    สิบสองปันนา ผูเอ่อร์ หนิงเอ่อร์ เชียงรุ้ง

    สะพานสิบสองปันนา ตลาดผ้าไทลื้อ ห้างใต้ดินDaXing เก้าจอมสิบสองเจียง (ถนนคนเดิน-ตรอกสงกรานต์-ตลาดน้ำลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ) ผูเอ่อร์ สวนชาเหมื่นไร่ หนิงเอ่อร์ ถนนเก่าหนิงเอ่อร์ วัดโบราณเหวินชางโกง สถานีเส้นทางม้า Nakeli-ผูเอ่อร์ จุดชมวิวทะเลสาบเหมยจื่อ นครโบราณชาม้า ห้างสรรพสินค้า เส้นทางชาม้าโบราณ (นั่งกระเช้าชมสวนชา+สวนกวาง+ล่องเรือทะเลสาบ dingbo ดูนกเหยี่ยวจับปลา+เมืองโบราณยอดภูเขา+ม้าเหงื่อโลหิต) กลับเชียงรุ้ง น้ำพุดนตรีแม่น้ำโขง

Search Tour

Find your dream tour today!

Price range ฿11,900 - ฿21,900