บริษัท นิวเชียงใหม่ 888 ทราเวล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานตั้งอยู่ เคพาร์ค บิสสิเนสเซ็นเตอร์ 111/41 หมู่ 2 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เลขที่ 21/00888
บริษัทฯ ได้รวมแพ็คเกจทัวร์ยอดนิยมและทัวร์คุณภาพ ซึ่งท่านสามารถกำหนดการเดินทางได้ตลอดปี อีกทั้งเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวมากว่า 10 ปี พร้อมให้บริการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกรูปแบบเช่น ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ส่วนตัว ดูงาน สัมมนา หรือ ประชุม ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน เรามุ่งเน้นให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน ตามสโลแกน “บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจคุณทุกการเดินทาง”

License Tour_Newchiangmai888travel